© 2024 Stowarzyszenie Centralny Klub Strzelecki

* Obowiązkowe

** Nieobowiązkowe

* Obowiązkowe

** Nieobowiązkowe

 

Proces przynależności członkowskiej do 

Centralnego Klubu Strzeleckiego:

 

1. Zapoznaj się ze statutem dostępnym tutaj.

 

2. Wypełnij formularz online który znajduje się na tej stronie, lub wypełnij deklarację członkowską dostępną tutaj i wyślij ją pocztą lub skan elektronicznie wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego*** i składki rocznej.

 

3. Wpłać składkę członkowską, wraz z wpisowym*** , zgodną z poziomem członkostwa:

 

A)  KOLEKCJONER: 190 zł (100 zł wpisowe + 90 zł roczna składka członkowska);

 

B)  KOLEKCJONER - FUNKCJONARIUSZ / ŻOŁNIERZ: 60 zł (0 zł wpisowe + 60 zł roczna składka członkowska);

 

C) KOLEKCJONER - MYŚLIWY: 150 zł (70 zł wpisowe + 80 zł roczna składka członkowska).

 

Uiszczenie składki powinno nastąpić poprzez dokonanie przelewu na konto stowarzyszenia 53 1600 1462 1891 8860 0000 0001 – w tytule podać: „wpisowe i składka członkowska ( za rok ), Imię i Nazwisko”

 

4. Po otrzymaniu wypełnionej przez Ciebie deklaracji wyślemy potwierdzenie o zaakceptowaniu członkostwa i potwierdzenie o członkostwie.

 

 

*** jeśli obowiązuje.

 

Formularz członkowski 

Imię*
Nazwisko*
Data i miejsce urodzenia*
PESEL*
Miejscowość zamieszkania*
Kod pocztowy*
Ulica*
Numer domu / lokalu*
Telefon kontaktowy*
Twój e-mail*
Typ członkostwa*
KOLEKCJONER
KOLEKCJONER - FUNKCJONARIUSZ / ŻOŁNIERZ
KOLEKCJONER - MYŚLIWY
Resort / formacja / koło łowieckie
Osoba(y) wprowadzająca(e)**
Zgłaszam wolę przystąpienia do Centralnego Klubu Strzeleckiego. Zobowiązuje się niniejszym przestrzegać Statutu, z którym się zapoznałem i Uchwał Władz Centralnego Klubu Strzeleckiego. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są prawdziwe i aktualne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia Centralny Klub Strzelecki z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Potwierdzenie opłat*
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

@ |  centralnyklubstrzelecki@gmail.com

E-MAIL

ADRES  DO KORESPONDENCJI

ul. Szeligowska 32C / 73

01-320 Warszawa

Logo Centralny Klub Strzelecki

Szkolenia